6. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi 

18-21 Ekim 2017  İZMİR