6. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi 

18-21 Ekim 2017  İZMİR

 

6. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi
6th International Congress of Mining Machinery & Technologies
18 EKİM 2017 ÇARŞAMBA / 18 OCTOBER WEDNESDAY
10:00 - 11:30  DELEGE KAYIT / REGISTRATION
11:30-13:00  Öğle Yemeği /Lunch
Oturum Başkanları /Chairs
Dr. Vedat Arslan – Aykut Akdemir
1. OTURUM
SESSION
13:00-13:30 Kongre Açılış Konuşmaları / Congress Opening Speech
13:30-14:00 Maden Makinaları ve Özellikle de Kazı Mekanizasyonu Konusunda Bazı Hususlar
Mining Machinery and Particularly Some Considerations on Excavation Mechanics
Şinasi Eskikaya - Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker
14:00-14:30 Hazards and Risks
Tehlikeler ve Riskler
Brian O'Connor- Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker
14:30-15:00 Türkiye ve Özelde Ege Bölgesi Maden İhracatı
Turkey and in particular Aegean Region Mine Exports
Mehmet Şahin - Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker
15:00-15:20 Ara / Coffee Break
Oturum Başkanları /Chairs
Dr. İhsan Toroğlu - Dr.Tayfun Çiçek
2. OTURUM
SESSION
15:20-15:40 Kömürün Kurutulması İçin Güneş Enerjili Bir Sistemin Tasarımı
Design of a Solar-Energy-System for Coal Drying
İsmail Demir, Şafak Gökhan Özkan
15:40-16:00 Mikronize Öğütme Devrelerinde Separatör Veriminin İncelenmesi
Investigation of Separator Efficiency in Micronized Grinding Circuits
Metin Uçurum, Ö. Yusuf Toraman
16:00-16:20 Madencilikte Görüntüleme ve Analiz Cihazları
Imaging and Analysis Devices for Mining Industry
Hatice Yılmaz, Ceren Uygun, Mehmet Tanrıverdi
16:20-16:40 A New Approach on the Measurement of Bubble Coalescence Time in Flotation
Flotasyonda Kabarcık Birleşme Süresinin Ölçümünde Yeni Bir Yaklaşım
Can Güngören, Yasin Baktarhan, İsmail Demir, Orhan Özdemir, İlgin Kurşun, Şafak Gökhan Özkan
  16:40-17:00 ERSEL Ağır Makine A.Ş.
Umut Barış - İnce Öğütme ve Dik Değirmenli Öğütme Sistemleri
Ultrafine Grinding and Vertical Grinding Systems
19:30  Açılış Kokteyli / Opening Coctail 
19 EKİM 2017  PERŞEMBE / 19 OCTOBER THURSDAY
Oturum Başkanları /Chairs
Dr. Osman Zeki Hekimoğlu - Dr. Erdoğan Kaymakçı
3. OTURUM
SESSION
10:30-10:50 Considerations on electrical equipment designed for use in underground firedamp mines
Grizulu Ocaklarda Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Ekipmanlar Üzerine Öneriler
Lucian Moldovan, Sorin Burian, George-Artur Găman, Mihai Magyari, Mihaela Părăian, Marius Darie
10:50-11:10 Aspects on the ignition sensitivity of explosive atmospheres in firedamp mines
Grizulu Ocaklarda Patlayıcı Atmosferin Ateşleme Hassasiyeti Üzerine Görüşler
Marius Darie, Constantin Sorin Burian, Tiberiu Atila Csaszar, Lucian Moldovan, Cosmin Ioan Colda, Adriana Andris
11:10-11:30 Yeraltı Kömür Madenciliğinde Kullanılan Makina ve Ekipmanlarda Korozyon Etkisi
Effect of Corrosion on Machines and Equipment Used in Underground Coal Mining
Ali Ekrem Arıtan, Muhammed Fatih Can, Melek Tümer 
11:30-11:50 Galerilerde İnsan ve Malzeme Nakliyatında Kullanılan Monoray Nakliyat Sistemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Monorail Systems Used at Man and Material Transportation in Galleries
Ergin Kahraman, Alp Ölmez
11:50-12:10 LABRİS Madencilik ve San. Ltd. Şti.
Kayıhan Oğuz - Türkiye'de Kullanılan Yarı Mekanize Sistemleri ve Arkadan Göçertmeli Sistemleri
LTCC and Semi-mechanized Systems Operated in Turkish Coal Mines
12:10-13:40  Öğle Yemeği / Lunch
Oturum Başkanları /Chairs
Dr. Hakan Benzer - Dr. Hikmet Sis
4. OTURUM
SESSION
13:40-14:00 Rize Çayeli Bakır Cevherinin Kolon Flotasyonu Yöntemiyle Zenginleştirilmesi
Beneficiation of Rize Çayeli Copper-Zinc Ore with Column Flotation Method
İhsan Toroğlu, Serdar Yılmaz, Mehmet Bilen, Ayşen Yavuzdoğan
14:00-14:20 Sedimanter Tip Yataklardan Altının Sarsıntılı Masa Zenginleştirmesi ile Ön Konsantre Olarak Kazanılması
Recovery of Gold as Pre-concentrate with Shaking Table Enrichment from Sedimentary Type Deposits
İlgin Kurşun, Mehmet Faruk Eskibalcı, Mert Terzi
14:20-14:40 Karıştırmalı Bilyalı Değirmenlerde Öğütme Mekanizması ve Proses Parametreleri
Grinding Mechanism and Process Parameters in Stirred Ball Mill
Diler Katircioğlu-Bayel, Öner Yusuf Toraman, Şafak Gökhan Özkan
14:40-15:00 Balıkesir Balya Yöresi Kurşun-Çinko Atıklarından Kurşunun Çözünmesinde Okzalik Asidin Etkisi
Effect of Oxalic Acid on Dissolution of Lead from Balya (Balikesir) Region Lead-Zinc Tailings
İlgin Kurşun, Mert Terzi
15:00-15:20 Ara / Coffee Break
Oturum Başkanları /Chairs
 Dr. Aydın Bilgin - Mehmet Yılmaz
5. OTURUM
SESSION
15:20-15:40 Ciner Grup, Çayırhan Havzasında Kullanılan Yeraltı Ekipmanlarının Tanıtımı
Ciner Group, Introduction of Underground Equipment Used in Çayırhan Basin
Ramazan Yazar  - Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker
15:40-16:00 Uzunayak Hidrolik Tahkimatlarında Ölçülen, Hidrolik Basınç Değişimleri
Hydraulic Pressure Differentiation at Longwall Hydraulic Supports
Hilmi Engin Sopacı, Mehmet Kemal Gökay
16:00-16:20 S20 Kırılganlık İndeksinin Kayaçların Parçalanabilirliği Açısından İncelenmesi
Investigation of S20 Brittleness Index in terms of the Crushability of Rocks
Ekin Köken, Hamit Aydın, Ahmet Özarslan
16:20-16:40 Açık İşletme Nakliyesinde Kapasite ve Mesafenin Birim Taşıma Maliyetlerine Etkisinin Araştırılması
Investigation of the Effect on the Unit Transportation Costs of the Capacity and Distance in Open Pit Mine
Tahir Mallı
16:40-17:00 Suda Dağılmaya Karşı Duraylılık İndeksi (SDI) Testi için Temsili Küre Deney Örneklerin Hazırlanmasında Kullanılan Aşındırıcı Çanaklar
Cutter Cups Used in Preparation of Representative Sphere Test Samples for Slake Durability Index Test
Hüseyin Ankara, Mehmet Aksoy, Süheyla Yerel Kandemir, Haydar Aras
  17:00-17:20 ATEX'li Ekipmanların Yeraltında Kullanımı
Underground Use of ATEX Equipment
Özgür Alaca -
Elektrik Yüksek Mühendisi
20 EKİM 2017  CUMA / 20 OCTOBER FRIDAY
Oturum Başkanları /Chairs
Dr. Raşit Altındağ - Ekin Köken
6. OTURUM
SESSION
10:30-10:50 Mermer Ocaklarında Enerji Nakil Hattı Projelerinin Hazırlanması ve Örnek Bir Uygulama
Preparation of Power Transmission Line Projects in Marble Quarries and an Example Application
Alaattin Sakcalı
10:50-11:10 Bilgisayar Kontrollü Tektelli Blok Kesme Sisteminin Tanıtılması
The Development of Computer Controlled Monowire Block Cutting Machine
Emre Yılmazkaya, Yılmaz Özçelik
11:10-11:30 Mermer Fabrikalarının Üretim Optimizasyonu
Production Optimization of Marble Plants
Beyda Tozman Özel, Ahmet Hamdi Deliormanlı
11:30-11:50 Madencilik Uygulamalarında İnsansız Hava Aracı Kullanımı
Usage Of Unmanned Aerial Vehicle In Mining; Application and Software Examples
Mete Kun, Berk Özcan
11:50-12:10 ALPİN Makine
Mustafa Altınok - Yeraltında Türk Gücü / Turkish Power in Underground
12:10-13:40  Öğle Yemeği / Lunch
Oturum Başkanları /Chairs
Dr. Ümit Atalay - Dr. İlgin Kurşun
7. OTURUM
SESSION
13:40-14:00 IsaMillTM: Yatay Karıştırmalı Değirmenlerde İnce Öğütme ve Endüstriyel Uygulamalarından Örnekler
IsaMillTM: Fine Grinding in a Horizontal Stirred Mill and Examples from its Commercial Installations
Haluk Celik
14:00-14:20 Knelson Konsantratörlerin Deneysel ve Endüstriyel Uygulamaları
Working Principles of Knelson Concentrator and Various Applications in Mineral Processing
Özcan Öney, Selçuk Samanlı
14:20-14:40 Türk Kömürlerinin Çift Makaralı Ağır Ortam Ayırma Sistem (ÇMS) İle Zenginleştirilmesi
Beneficiation of Turkish Coals with Double Roller Heavy Medium Separation System
İhsan Toroğlu, Mehmet Bilen, Barış Akkaya, Bahattin Kurnaz 
14:40-15:00 EDM Bilişim
Özcan Ermiş - Madencilik Sektöründe Elektronik Dönüşüm Mevzuatı ve Uygulamaları
Electonic Transformation Legislation and Applications in Mining Industry
15:00-15:20 Ara / Coffee Break
Oturum Başkanları /Chairs
Dr. Ümit Özer - Mustafa Hacarlıoğlu
8. OTURUM
SESSION
15:20-15:40 Uç Sertliğindeki Değişimin CAI’ya Etkisi
Effect of Steel Stylus Hardness on CAI
Haşim Duru, Hamit Aydın, Olgay Yaralı, Utku Sakız
15:40-16:00 Labaratuvar Koşullarında Rötari Delicilerde İlerleme Hızına Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi
Observations of Factors Affecting the Rate of Penetration in Rotary Drillers under Laboratory Conditions
Utku Sakız, Hamit Aydın, Olgay Yaralı, Haşim Duru
16:00-16:20 Düşey Kayaç Kesme Seti ile Kollu Galeri Açma Makinesi Performans Tahmini: Bir Örnek Uygulama
Roadheader Performance Prediction with Using Vertical Rock Cutting Rig: A Case Study
Serdar Yaşar, Ali Osman Yılmaz
16:20-16:40 Su Jetiyle Kayaç Kesiminde Aşındırıcı Performansının Etkileri: Garnet ve Silisyum Karbür Karşılaştırması
The Effects of Abrasive Performance in Rock Cutting with Water Jet:  Garnet and Silicon Carbide Comparison
Serkan Kaya, Gökhan Aydın, İzzet Karakurt
16:40-17:00 YÖN Proses & Filtrasyon Teknoloji Makina Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yalçın Pelin- Maden, Teknoloji ve Türkiye / Mining, Technology and Turkey
POSTER SUNUMLARI / POSTER PRESENTATIONS - 19 EKİM 2017  PERŞEMBE / 19 OCTOBER THURSDAY (12:00-16:00)
P1 Mikronize Kalsitin Yüzey Kaplamasında Kullanılan Değirmenler ve Kaplama Prosesleri
Mills Used in Surface Modification of Micronized Calcite and Coating Processes
Öner Yusuf Toraman, Sebahattin Saim Peksel, Haktan Kozan
P2 Mineral Endüstrisinde Mekanokimyasal Yüzey Modifikasyonu
Mechanochemical Surface Modification in Mineral Industry
Öner Yusuf Toraman, Orkun Ersoy, Serkan Çayırlı, Metin Uçurum
P3 Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndaki Galeri İlerleme Hızlarının Değerlendirilmesi
Assessment of Advance Rate of Roadways in Turkish Hardcoal Enterprises
Okan Su
P4 Albion ProsesiTM: Refrakter Altın Cevherlerinden Altın Üretiminde Kullanımı ve Endüstriyel Uygulamalarından Örnekler
Albion ProcessTM: Using for Gold Production from Refractory Gold Concentrates and Examples from its Commercial Installations
Haluk Çelik
P5 Bir TBM Projesinde Disk Keski Aşınmalarının Modellenmesi
The Modelling of Disc Cutter Wear in a TBM Project
Ülkü Kalaycı Şahinoğlu, Ümit Özer
P6 Bir Mermer Ocağında Simülasyon Destekli Performans Analizi
Simulation Aided Performance Analysis in a Marble Quarry
Alaattin Sakcalı, Mustafa Emrah Burhan, Mehmet Saim Saraç
P7 Pirit ile Mikrodalga Piroliz için Mikrodalga Fırın Tasarımı
Microwave Furnace Design for Microwave Pyrolysis by Pyrite
Yıldırım İsmail Tosun
P8 Roadheader Cutter Consumption in Rock-Cut Structures Excavation and Comparison with Previous Models
Kaya İçinde Açılmış Yapı Kazılarında Galeri Açma Makinesi Kesici Uç Tüketimi ve Önceki Modellerle Karşılaştırma
Ramazan Çomaklı, Ümit Atıcı, Mustafa Karagöllü
P9 Zemin Kaplaması Olarak Kullanılan Doğal Taşların Sürtünme Katsayılarının Belirlenmesinde Kullanılan Test Cihazları (Yöntemleri) ve Standartları
Test Equipment and Standards Used to Determine Friction Coefficients of Natural Stones Used as Floor Covering
Gültekin Çoşkun, Gencay Sarıışık
P10 Güneydoğu Anadolu Asfaltitlerinin Yıkanabilirliğine bağlı Tesis Tasarım Etüdü- Pnömatik Flotasyon Tesis Tasarımı
Plant Design on Assesment of The Coal Washability of South Eastern Anatolian Asphaltite - Plant Design for Pneumatic Flotation
Yıldırım İsmail Tosun
P11 A comparison on New Generation Stirred Media, Vibrating and Centrifugal Grinding Mills
Yeni Nesil Karıştırmalı Ortam, Titreşimli ve Santrifüjlü Değirmenlerin Kıyaslanması
Baran Tufan, Mehmet Tanrıverdi, Ebru Tufan, Tayfun Çiçek
SPONSORLAR